تبلیغات اینترنتی

کمپین تبلیغات تلگرامی

طراحی بنر تبلیغاتی
و ارسال در کانال های تلگرامی کل کشور
نمایش برای 12 میلیون کاربر تلگرامی

تبلیغات اینستاگرام

ارسال بسته تبلیغاتی شما به تفکیک
هشتک
لوکیشن
موضوع برای کاربران
هزینه هرکلیک تبلیغاتی 100 تومان می باشد

بسته تبلیغات گوگل ادورز

برای تعداد نامحدود کلمه کلیدی
قیمت هر کلیک براساس نوع کلمه و رقبا تعیین خواهد شد
میزان ماندگاری در صفحه اول تا اتمام شارژ

ارسال ناتیفیکیشن تبلیغاتی

ارسال به 500 هزار کاربر فعال اپلیکیشن

ارسال پیامک تبلیغاتی

ارسال پیامک تبلیغاتی به بانک شماره های ما
بانک شماره های شما
ارسال به دکل ایرانسل
ارسال به تفکیک شهر ، مناطق و اصناف